smartphone4

Tân Bình: 0936.455.902

smartphone4

Quận 5: 0909 59 53 56

smartphone4

Bình Tân: 0902 882 335

smartphone4

Bình Thạnh: 0904.806.063

Làm việc T2-T7: 8h - 17h

Blog

Áo Thun Đồng Phục Trường Đại Học Tôn Đức Thắng


Đồng phục Phước Thịnh hân hạnh sản xuất áo thun đồng phục cho trường đại học Tôn Đức Thắng.
Chất liệu vải áo thun đồng phục trường đại học Tôn Đức Thắng: thun cá sấu 4 chiều 100%.
Thêu kỹ thuật số trên áo thun đồng phục 2 vị trí: ngực trái, tay trái.
Độ hài lòng của khách hàng: sinh viên rất yêu thích sản phẩm áo thun đồng phục này, vì chất liệu vải tốt, trang phục thoải mái và mát mẻ trên giảng đường.
ao thun dong phuc truong dai hoc ton duc thang
Trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay, tiền thân là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập, đầu tư và quản lý thông qua Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường do Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đương nhiệm qua các thời kỳ làm Chủ tịch.
Với sự tăng trưởng ngày càng nhanh, để trường có pháp nhân phù hợp bản chất thực (là trường của Tổ chức công đoàn và hoàn toàn không có vốn tư nhân); ngày 28/01/2003, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/2003/TTg-QĐ chuyển đổi pháp nhân của trường thành Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; và ngày 11/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 747/TTg-QĐ đổi tên Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường đại học Tôn Đức Thắng và chuyển về trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thành một trường công lập.
Mục tiêu thành lập trường được xác định ngay từ đầu và ngày càng thể hiện rõ trong quá trình phát triển là: Thực hiện chương trình 17/TU và (Chỉ thị 13) của Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân của thành phố; phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước. Góp phần đào tạo nhân tài, nhân lực, mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng để phục vụ hệ thống sản xuất, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực phía Nam và cả nước.
Đến nay, mục tiêu ấy càng được nhấn mạnh hơn thông qua việc xác định nhiệm vụ chính trị của trường thể hiện trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Nhiệm vụ trung tâm của trường là đào tạo mới và đào tạo lại lực lượng lao động; bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực nói chung, phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần cung ứng nhân lực và nghiên cứu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là khu vực phía Nam. Bên cạnh đó, Trường đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục cùng Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện những nội dung trong Nghị quyết của Đại hội VII Công đoàn thành phố: “Đào tạo, bồi dưỡng chính trị, văn hoá, nghề nghiệp cho công nhân lao động, vừa góp phần trí thức hoá đội ngũ công nhân, vừa là đầu mối thực hiện công tác nghiên cứu khoa học về công nhân, viên chức, lao động” (trang 66, Văn kiện Đại hội).
dong phuc ao thun truong dai hoc ton duc thang
Định hướng phấn đấu của trường trong những năm tới là: Mở rộng và phát triển trường thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu đa chức năng, có uy tín trong nước và quốc tế, với định hưóng trở thành một đại học nghiên cứu.
Nguồn vốn đầu tư cơ bản của trường đến nay là vốn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, tài chính hỗ trợ từ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức chi trả lãi vốn vay kích cầu của trường. Chi thường xuyên vận động từ nguồn học phí ứng trước của người học. Hoạt động tài chính luôn thực hiện đúng các qui định của nhà nước, của Hội đồng trường và được kiểm toán chặt chẽ hàng năm.
Phương châm hoạt động của trường: “Vì sự phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững”. Triết lý hoạt động: “Chất lượng và Tin cậy”. Nguyên tắc hoạt động: “Hiệu quả, Công bằng và Ổn định”.
Sứ mạng, triết lý và nguyên tắc ứng xử xã hội của Trường đại học Tôn Đức Thắng là kim chỉ nam cho các chiến lược và kế hoạch phát triển từng giai đoạn mà trường xây dựng.
Bắt đầu nhập để xem sản phẩm bạn đang tìm kiếm.