Tạp dề vải may tạp dề

Tạp dề được may bằng vải gì ? Chọn lựa và đặt tạp dề ở đâu ?

Vải để may tạp dề được chia ra làm 3 loại: vải kaki 65/35. vải dù, vải cao su.