Mẫu đồng phục được thiết kế như thế nào?

15/11/2016|

Đồng Phục Phước Thịnh sẽ tư vấn và thiết kế miễn phí mẫu đồng phục cho bạn. Bạn cứ gửi logo, đưa ý tưởng hoặc Phước Thịnh sẽ đưa ra những gợi ý cho bạn, sau đó bộ phận thiết kế sẽ thiết kế vài mẫu đồng phục để bạn lựa chọn, nếu bạn muốn chỉnh […]