Qui trình sản xuất

15/09/2016|

Công đoạn 1: trãi vải chuẩn bị cắt.

  Công đoạn 2: cắt vải thành phẩm.
Công đoạn 3: in ấn trên vải.

Công đoạn 4: lên dây chuyền may.

Công đoạn 5: kiểm tra hàng sau khi may ( KCS).

Công đoạn 6: ủi áo (là áo) cố định nếp gấp đường may.

Công đoạn 7: hàng thành phẩm chuẩn bị […]