Đồng Phục Tôn Đức Thắng

05/12/2016|

Đồng phục Phước Thịnh hân hạnh sản xuất hàng loạt đồng phục áo thun cho trường đại học Tôn Đức Thắng.

Trường đại học Tôn Đức Thắng hiện nay, tiền thân là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường […]