Đồng Phục Phước Thịnh sẽ tư vấn và thiết kế miễn phí mẫu đồng phục cho bạn. Bạn cứ gửi logo, đưa ý tưởng hoặc Phước Thịnh sẽ đưa ra những gợi ý cho bạn, sau đó bộ phận thiết kế sẽ thiết kế vài mẫu đồng phục để bạn lựa chọn, nếu bạn muốn chỉnh sửa thì cứ yêu cầu, Phước Thịnh sẽ thiết kế đến khi bạn ưng ý thì thôi.

 

Thẻ: